Dzięki realizacji grantów, nasze zajęcia będą jeszcze bezpieczniejsze

Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START”, realizuje umowy zawarte z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego pn.: „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

Grant zawarty w umowie  przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ogrodniczkach, oraz cyklicznych zajęciach sportowych i obozów usprawniających i usamodzielniających osoby niepełnosprawne.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Otrzymane środki przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej (przyłbice, rękawiczki, maseczki itp.), środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania (dozowniki bezdotykowe do płynu dezynfekcyjnego, ozonatory powietrza itp.).

Udzielone wsparcie przyczyni się  do zapewnienia ochrony zdrowia i życia uczestników i pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami w związku z zagrożeniem COVID-19.