Konferencja pod patronatem Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych START

Konferencja odbyła się w Sanatorium Uzdrowiskowym Augustów, w której uczestnikami byli przedstawiciele branży turystycznej, samorządów lokalnych, a także reprezentanci środowiska osób z niepełnosprawnościami z całego województwa podlaskiego.

Celem konferencji było podwyższenie wiedzy i świadomości jej uczestników na temat ułatwiania dostępu osobom z niepełnosprawnościami do atrakcji turystycznych województwa podlaskiego, a także integracja podlaskiej branży turystycznej ze środowiskiem reprezentującym osoby z niepełnosprawnościami.

Uczestnicy Konferencji wysłuchali wystąpienia dotyczącego głównych form i funkcji turystyki osób z niepełnosprawnościami przedstawionej przez Ryszarda Rodzik (PSSON START) i zrozumieli potrzeby osób niesłyszących oraz słabosłyszących, które w swoim wystąpieniu pt. „Turystyka w mig” zobrazowała Marlena Rogowska – Dyrektor Biura Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazury Zachodnie. Część pierwszą Konferencji zamknął Mariusz Rodzik (PSSON START) –  który wypowiedział się na temat aktywnych form turystyki w odniesieniu do poszczególnych rodzajów niepełnosprawności.

Nasi sportowcy – Rafał Czuper (tenis stołowy) i Tomasz Piesiecki (koszykówka na wózkach), opowiedzieli o swoich doświadczeniach związanych z wyjazdami sportowymi i turystyką.

Kolejne wystąpienia do garść praktycznych informacji – Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. Osób z Niepełnosprawnościami dr Anna Drabarz przedstawiła zapisy ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Małgorzata Luto – Główny Specjalista w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przytoczyła przepisy dotyczące dostosowania obiektów hotelarskich do potrzeb osób niepełnosprawnych, a cykl prelekcji zakończyła prezentacja Prezesa Fundacji Inicjatyw Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych IMPULS – Wojciecha Grabowskiego na temat głównych problemów wynikających z niedostosowania obiektów turystycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Ilość uczestników i ich zaangażowanie w dyskusję na koniec (cała sala uczestników, którzy brali udział od godz. 10 do godz. 18!) potwierdza że jest ogromna potrzeba kontynuowania tematu turystyki osób z niepełnosprawnościami.

Organizator – Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna.

Fot.: Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna