14 grudnia 2015 w Centrum Olimpijskim PKOL w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Olimpijczyk – przygotowanie zawodników z niepełnosprawnościami do udziału w Igrzyskach Paraolimpijskich”

Podczas konferencji podpisano uroczyste porozumienie pomiędzy Polskim Komitetem Olimpijskim I Paraolimpijskim.

PKOl i PKPar będą teraz wspólnie wzmacniać kluczowe wartości, wzmacniać potrzebę zachowania wartości sportu, jego inspirującej społecznie funkcji. Wspierać rozwój Ruchu Olimpijskiego i Paraolimpijskiego; Współdziałać w celu podejmowania wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych i popularyzujących sport, podkreślających jedność ruchu sportowego.

W trakcie konferencji odbyły się referaty na temat:

Profesjonalizacji sportu paraolimpijskiego;
Wyników badań i analiz Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej na rzecz zawodników z niepełnosprawnościami;
Stanu przygotowań do Igrzysk Paraolimpijskich w Rio 2016;
Udziału kobiet w sporcie paraolimpijskim.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele podmiotów zaangażowanych w problematykę sportu paraolimpijskiego, w tym Minister Sportu i Turystyki – Witold Bańka, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej jak również innych instytucji i organizacji zaangażowanych w działania na rzecz sportu osób z niepełnosprawnościami.

Projekt finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Liczymy na wsparcie naszych sportowców celem jak najlepszego przygotowania się do Igrzysk!

Autor – Mariusz Rodzik


Konferencja dotycząca programu "Olimpijczyk Konferencja dotycząca programu "Olimpijczyk Konferencja dotycząca programu "Olimpijczyk Zdjęcie pamiątkowe