START Białystok jako jedna z trzech podlaskich organizacji występowała na spotkaniu jako lider NGO

W piątek 10.05.2019r., w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, odbyło się spotkanie odnośnie współpracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z organizacjami pozarządowymi. Jest to swego rodzaju cykl spotkań organizowanych w całej Polsce. W białostockim spotkaniu wzięli udział: wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, p.o. dyrektora oddziału podlaskiego PFRON Grażyna Bogdańska, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych z Podlasia: Ludmiła Bogalska ze stowarzyszenia „Aktywni”, Mariusz Rodzik ze stowarzyszenia „START” i Rafał Średziński ze stowarzyszenia „My dla Innych”.

Spotkanie było podzielone na dwa panele – pierwszy był briefing prasowy (spotkanie z mediami) podczas którego, przedstawiciele władz Urzędu Wojewódzkiego i Podlaskiego Oddziału PFRON, wraz z przedstawicielami podlaskich organizacji pozarządowych, zaanonsowali inicjatywę koalicji na rzecz rozwoju świadczeń osobom z niepełnosprawnościami. Następnie nastąpiło przedmiotowe spotkanie – konferencja na której przedstawiono kierunki rozwoju działań na rzecz osób niepełnosprawnych w naszym województwie. Pani Dyrektor Podlaskiego Oddziału PFRON, przedstawiła sprawozdanie dotyczące obecnej współpracy PFRON z organizacjami pozarządowymi, a Pan Wojewoda przedstawiał stanowisko urzędu i dobrych praktyk odnośnie współpracy. Przedstawiciele liderów organizacji pozarządowych, opowiadali w jaki sposób środki z PFRON przyczyniły się do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych w ich organizacjach.

Przedstawiciel STARTu Białystok – Mariusz Rodzik, przedstawił jak środki z PFRON wpłynęły na rozwój sportu i rehabilitacji w naszym województwie. Warto przypomnieć że nasze Stowarzyszenie, oprócz sportu (zajęcia cykliczne i imprezy sportowe) i rehabilitacji (zajęcia cykliczne i obozy usamodzielniające osoby niepełnosprawne), prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ogrodniczkach pod Białymstokiem – założone w latach 90-tych, jako jedno z pierwszych WTZ w województwie podlaskim. Nasze Stowarzyszenie już od pierwszych konkursów z powodzeniem bierze udział w realizacji zadań zlecanych, organizowanych przez PFRON. Sala konferencyjna była wypełniona po brzegi przedstawicielami i członkami organizacji pozarządowych.

Fot. Podlaski Oddział PFRON