impreza wyszła świetnie

W dniu 22.08.2020 r., na pływalni DPS przy ul. Baranowickiej 203 w Białymstoku, odbyły się już druga edycja zawodów pn.: „Pływanie na START”.

W zawodach wzięło udział 80 uczestników w tym: zawodnicy z Tarnowa, Olecka, Siedlec i Białegostoku. Zawody były kierowane przede wszystkim do naszych najmłodszych podopiecznych. Konkurencje odbyły się na dystansie 25m i 50m – bez podziału na stopień i rodzaj niepełnosprawności.

Od szeregu lat w naszym regionie są prowadzone zajęcia nauki i doskonalenia pływania osobom z niepełnosprawnościami, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Dużą grupę uczestników stanowią dzieci i młodzież z autyzmem – które nie mogą otrzymać klasyfikacji w sporcie paraolimpijskim (klasyfikacja medyczna dotyczy tylko niepełnosprawności ruchu/wzroku przyp.).

Praktyka pokazuje że takie zawody jako sprawdzian nabytych umiejętności z zakresu poprawy umiejętności pływackich ale także z zakresu szeroko pojętej rehabilitacji społecznej są bardzo potrzebne, zarówno uczestnikom jak i ich rodzicom/opiekunom. Niestety w tym trudnym czasie obowiązują obostrzenia związane z COVID-19, więc trybuny na których zawsze gościło mnóstwo rodziców były tym razem wyłączone z użytkowania – ale odbijemy to już niebawem, podczas kolejnych zawodów.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom. Dziękujemy naszym trenerom, opiekunom i wolontariuszom, dzięki którym zawody były przeprowadzone profesjonalnie z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Organizatorem imprezy było Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START”. Impreza dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Urzędu Miasta Białegostoku, przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Info rodzicom: opublikowano tylko niewielką część zdjęć – w razie chęci, można się zgłaszać do biura.