Warsztat Terapii Zajęciowej w Ogrodniczkach, Ośrodek Sportowo-Rehabilitacyjny, ul. Białostocka 62

placówka wykonująca rehabilitację społeczną i zawodową niepełnosprawnych podopiecznych. Terapia realizowana jest poprzez terapię zajęciową. Podstawą prawną działania WTZ są art. 10-10f ustawy o rehabilitacji, oraz rozporządzenie o WTZ-ach

Zadania WTZ:

  1. ogólne usprawnianie;
  2. rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, w tym zaradności osobistej dzięki stosowaniu różnych technik terapii zajęciowej;
  3. przygotowanie do życia w środowisku społecznym w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz rozwój innych umiejętności niezbędnych w życiu, a także poprawę kondycji fizycznej i psychicznej;
  4. rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających późniejsze podjęcie pracy zawodowej w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej bądź szkolenia zawodowego.

Formy terapii: Zasadniczą formą terapii jest terapia zajęciowa. Poza nią WTZ-y wykorzystują najczęściej zajęcia ruchowe, ogólnousprawniające, komunikację społeczną i terapię psychologiczną.

Finansowanie:

WTZ jest finansowany w 90% ze środków PFRON i w 10% ze środków samorządowych. Możliwe jest też pozyskiwanie środków z innych źródeł. Wśród nich wymienia się: dotacje samorządowe, darowizny z organizacji pozarządowych i osób prywatnych oraz darowizny sponsorów.

Działalność warsztatu jest działalnością o charakterze niezarobkowym. Ewentualny dochód ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników warsztatu w ramach realizowanego przez nich programu rehabilitacji i terapii przeznacza się w porozumieniu z uczestnikami na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników.

Zajęcia w warsztacie prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii.

WTZ w Ogrodniczkach istnieje przy białostockim Podlaskim Stowarzyszeniu Sportowym Osób Niepełnosprawnych „START” już od 1995 roku.

Zajęcia odbywają się w pracowniach – „życia codziennego”, „technicznej”, „usprawniającej” i „uzupełniającej” – położony jest nacisk na praktykę!

Uczestnicy uczą się różnych czynności poprawiających jakość życia i codziennego funkcjonowania, ale też rozwijają swoje pasje i zainteresowania. Często biorą udział w różnych spotkaniach integracyjnych, turnusach rehabilitacyjnych, wycieczkach krajowych i zagranicznych!

Ośrodek położony jest na terenie Puszczy Knyszyńskiej – 8 kilometrów od Białegostoku.

Zajęcia są darmowe. Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem, wystarczy posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej) i złożyć podanie.

Więcej informacji na miejscu lub pod nr tel.: 85 7108 100, email wtzwogrodniczkach@gmail.com

Autor – Mariusz Rodzik