W razie wątpliwości lekarza rodzinnego, można wskazać poniższą podstawę prawną

W związku z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 lutego 2019 r., które weszło w życie na początku marca 2019 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń informujemy że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wydać stosowne zaświadczenie – dotyczy dzieci i młodzieży oraz dorosłych do 23 roku życia.

Szczegóły dotyczące zmian w zakresie orzekania o zdolności do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież oraz przez zawodników zawiera komunikat opublikowany na stronie Ministerstwa Zdrowia: 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-zmian-w-zakresie-orzekania-o-zdolnosci-do-uprawiania-sportu-przez-dzieci-i-mlodziez-oraz-przez-zawodnikow

Zgodnie z informacją przekazaną przez COMS, powyższe rozporządzenie nie dotyczy zawodników zakwalifikowanych do kadry narodowej, których obowiązują badania lekarskie zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i sposobu realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej: w sportach olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych.

Pełna treść Rozporządzenia:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000395/O/D20190395.pdf