Najem basenu w Białymstoku

Białystok 03.04.2023r.

Działając w imieniu Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych „START” w Białymstoku zapraszam do złożenia oferty dotyczącej najmu miejsca na basenie (tory i brodzik) na potrzeby zajęć „Nauka i doskonalenie pływania”, na potrzeby projektu dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.: „Treningi sportowe osób niepełnosprawnych”, składanego w ramach konkursu nr 1/2022.

Pełne brzmienie zapytania: zapytanie ofertowe nr 1 basen Białystok 03.04.2023

Prosimy o dołączenie do oferty podpisanego oświadczenia: oswiadczenie-dot-wykluczen-04.2023


Białystok 11.04.2023r.

Informacja o wynikach przeprowadzonych zapytań.

Najkorzystniejsze warunki zapewnienia usługi najmu miejsca na basenie zaproponował Dom Pomocy Społecznej, ul. Baranowicka 203 w Białymstoku.