Rozeznanie rynku celem zapewnienia obiektów, sprzętu i wycieczek

Białystok 27.06.2024r.

Rozeznanie rynku (szacowanie), związane z realizacją projektu dofinansowanych ze środków PFRON pn.: „Cykl obozów usamodzielniających osoby niepełnosprawne” 2024-25r. Zasady rozeznania rynku opisane w „Zasadach wspierania realizacji zadań” (art. 36 ustawy o rehabilitacji) w ramach konkursu nr 1/2023.  Procedura wyłączona ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. o zamówieniach publicznych ze zm. na podstawie art. 2 ust. 1, oraz niespełnienie przesłanek art. 4 pkt. 3 lit. a). Wszystkie zadania realizowane na rzecz osób z niepełnosprawnościami, więc wszystkie usługi winny być dostępne osobom ze specjalnymi potrzebami. Pełne brzmienie: Szacowanie obozy basen koszty kulturalne

Oferta musi jasno wskazywać których usług dotyczy. Ofertę należy przygotować adekwatnie do wskazań z zapytań. Wysyłka ofert na adres Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych „START” w Białymstoku, ul. Włókiennicza 4 lok. 104, lub pocztą elektroniczną (skan oferty, podpisanej przez osoby upoważnione) na adres mailowy startbialystok@gmail.com do dnia 04.07.2024 do godz. 14:00.