Rozeznanie rynku celem najmu obiektów sportowych

Białystok 03.04.2023r.

Rozeznanie rynku związane z realizacją projektu dofinansowanego ze środków PFRON pn.: „Treningi sportowe osób niepełnosprawnych”. Projekt dofin Rozeznanie rynku opisana w „Zasadach wspierania realizacji zadań” (art. 36 ustawy o rehabilitacji) w ramach konkursu nr 1/2022 pn. „Działamy razem”.  Procedura wyłączona ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. o zamówieniach publicznych ze zm. na podstawie art. 2 ust. 1, oraz niespełnienie przesłanek art. 4 pkt. 3 lit. a).

Zajęcia prowadzone na rzecz osób z niepełnosprawnościami, więc wszystkie obiekty winny być dostępne do swobodnego korzystania. Przerwa w zajęciach zaplanowana w terminie VII-VIII.2023r. Godziny i dni odbywania się zajęć – poglądowe, do niewielkiej modyfikacji.

Oferta musi jasno wskazywać zajęcia których najem obiektu dotyczy. Ofertę należy przygotować w przeliczeniu na koszt brutto 1 godziny i przesłać listownie na adres Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych „START” w Białymstoku, ul. Włókiennicza 4 lok. 104, lub pocztą elektroniczną (skan oferty, podpisanej przez osoby upoważnione) na adres mailowy startbialystok@gmail.com do dnia 07.04.2023r. do godziny 14:00.

Pełne brzmienie znajduje się w dokumencie: Białystok basen 03.04.2023