Białystok 10.05.2023r.

Działając w imieniu Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych „START”, zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej zapewnienia bazy noclegowej (zakwaterowanie i wyżywienie), na potrzeby projektu dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.: „Cykl imprez sportowych osób niepełnosprawnych”, składanego  w ramach konkursu nr 1/2022. Oferty prosimy przygotować wyłącznie na dołączonym formularzu oferty.

Pełne brzmienie zapytania oraz formularz ofertowy:

zapytanie ofertowe noclegi imprezy 2023

zapytanie ofertowe obiekty imprezy 2023 formularz ofertowy

Szacowanie, kosztów obiadów podczas imprez sportowych Szacowanie catering imprezy


Białystok 18.05.2023r.

Informacja o wynikach przeprowadzonych zapytań.

Najkorzystniejszą ofertę na zapewnienie bazy noclegowej (zakwaterowanie i wyżywienie) zaproponował Hotel Ibis Styles Białystok, Al. Piłsudskiego 25.