Działając w imieniu Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych „START” w Białymstoku zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej zapewnienia bazy noclegowej (zakwaterowanie i wyżywienie) oraz dostępu do obiektów na potrzeby projektu dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.: „Cykl obozów usprawniających i usamodzielniających osoby niepełnosprawne”. Pełne brzmienie zapytania ofertowego w załączniku: Pobierz

Białystok, 24.09.2021r.

Informacja o wynikach przeprowadzonego zapytania. Najkorzystniejsze warunki organizacji obozu (zakwaterowanie i wyżywienie) zaproponowano: Hotel Knieja w Supraślu, Al. Niepodległości 6, 16-030 Supraśl, NIP 542-020-55-27.