Start Bialystok PSSON

ul. Włókiennicza 4, 15-465 Białystok

85 652 37 39

Główna » Działalność sportowa » Obozy » sesja rehabilitacyjna Augustów 30.06 – 21.07.2013

sesja rehabilitacyjna Augustów 30.06 – 21.07.2013

SESJA REHABILITACYJNA W RAMACH ZADANIA: CHCĘ BYĆ SPRAWNIEJSZY, SILNIEJSZY, ZDROWSZY!”.

Sesja rehabilitacyjna zwiększająca szanse osób niepełnosprawnych poprzez rozwijanie aktywnych form samodzielności odbyła się w dniach 30.06 – 21.07.2013r.

Miejsce obozu
Hotel Laguna, Augustów, ul. Wczasowa 4.

Uczestnicy
W obozie wzięło udział 50 uczestników – uczniów Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych z terenu województwa podlaskiego, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności z uwagi na: MPD, autyzm, upośledzenie umysłowe i inne.

Główny cel obozu
Ogólna poprawa lub podtrzymanie sprawności psychofizycznej oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników.

Cele szczegółowe obozu – sesji rehabilitacyjnej

 1. Zapewnienie pełnej regeneracji sił fizycznych i psychicznych
 2. Korzystanie z zabiegów terapeutycznych (masaże, nauka pływania, zajęcia ogólnorozwojowe, itp.). zgodnie z założeniami zadania pn. „Chcę być sprawniejszy, silniejszy, zdrowszy!”.
 3. Poznanie nowych regionów kraju
 4. Uczenie zasad organizowania sobie samemu aktywnego wypoczynku
 5. Rozwijanie form samorządności i współżycia w grupie
 6. Zaspokajanie potrzeb intelektualnych i kulturalnych
 7. Wyrobienie zaradności
 8. Pobudzanie i rozwijanie zainteresowań
 9. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.
 10. Systematyczne ćwiczenia usprawniające osób niepełnosprawnych poprzez przyrost siły, szybkości, wytrzymałości, koordynacji, przejmowanie funkcji uszkodzonego narządu przez inny zdrowy narząd. Kompensacja, wyrównanie skutków niepełnosprawności i działania szkodliwych czynników.
 11. Integracja. Zawieranie nowych przyjaźni. Poznawanie nowych kolegów i koleżanek z innych Szkół.

 

Zasadnicze zadania rehabilitacyjne i szkoleniowe sesji obejmowały:

 • propagowanie ruchu jako skutecznego środka rehabilitacji
 • popularyzacja czynnego wypoczynku w czasie wolnym wśród osób niepełnosprawnych
 • propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia
 • zwiększenie poczucia własnej wartości.
 • budowanie więzi emocjonalnych w rodzinie
 • aktywizowanie rodziców i dzieci do nowych działań
 • kształtowanie skupienia uwagi, samokontroli, opanowania
 • kształtowanie swoistych sposobów zmiany napięcia emocjonalnego
 • oddziaływanie na zewnętrzne przejawy stresu,
 • ćwiczenia odprężające, oddechowe, relaksacyjne itp.
 • zwiększenie skuteczności całorocznego cyklu rehabilitacji poprzez codzienne, odpowiednio dobrane do schorzenia ćwiczenia, zaordynowane przez lekarza i wykonane przez terapeutów
 • kształtowanie świadomego udziału i uczestnictwa w grupie społecznej
 • prowadzenie czynnej rehabilitacji ruchowej poprzez uczestnictwo w zajęciach sportowych, aerobiku oraz rehabilitacji społecznej poprzez integrację w środowisku
 • ćwiczenia korekcyjne – likwidacja wad postawy
 • nauka i doskonalenie korzystania ze sprzętu wodnego (kajaki, rowery wodne itp.)
 • nauka i utrwalanie umiejętności pływania
 • podniesienie ogólnej sprawności i wydolności
 • zwiedzanie miasta i okolic
 • rekreacja i wypoczynek
 • gry i zabawy
 • nawiązanie nowych znajomości i przyjaźni (poznanie innych dzieci z różnych szkół)
 • nauka samodzielnego funkcjonowania na jednostkach pływających
 • poznawanie dyscyplin sportowych i rywalizacji

 

Program obozu – sesji rehabilitacyjnej realizowany był przez wykwalifikowaną kadrę

 • Kierownik obozu Czesława Kozłowska
 • 6 wychowawców
 • 2 instruktorów pływania
 • 2 instruktorów żeglarstwa
 • Masażysta
 • Instruktor sportu
 • Ratownik WOPR K
 • Lekarz

Kadra obozu to 15 osób z umiejętnościami i uprawnieniami właściwymi do realizacji zadań wynikających z założeń obozu. Wychowawcy grup – to doświadczeni opiekunowie dzieci i młodzieży, na co dzień pracujący z niepełnosprawnymi. Kadra wspierana była przez pięciu wolontariuszy, opiekujących się uczestnikami obozu z największym stopniem niepełnosprawności (np. poruszających się na wózkach).

Realizowane zajęcia
Na szczególną uwagę, oprócz zawartych w ramowym planie pracy, zasługują zajęcia realizowane w ramach zadania pn. „Chcę być sprawniejszy, silniejszy, zdrowszy!”.

Każdy z uczestników obozu uczestniczył w:

 • Zabiegach rehabilitacyjnych (masaże) zleconych przez lekarza
 • Zajęciach z pływania
 • Zajęciach ogólnorozwojowych: kinezyterapia, aerobic, ćwiczenia równowagi

Uczestnicy sesji wzięli udział w spotkaniach prowadzonych przez kadrę obozu –
Tematyka tych spotkań obejmowała zagadnienia z zakresu umiejętności społecznych.

Oprócz tego uczestnicy sesji wzięli udział w:

 • Rejsie statkiem po wodach jezior augustowskich SZLAKIEM PAPIESKIM: Port- Rzeka Netta–Jezioro Necko–Rzeka Klonownica–Jezioro Białe-Śluza w Przewięzi–Jezioro Studzieniczne)-Port
 • Wycieczce autokarowej na Litwę: Zwiedzanie Wilna i Wizyta w Trokach

Pozostałe