WTZ w Ogrodniczkach odremontowane!

Stowarzyszenie START, od 1996 roku w wyodrębnionej formie, prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej położone w malowniczym miejscu przy trasie Ogrodniczki-Supraśl. Na dzień dzisiejszy uczestnikami placówki są 22 osoby, w tym z Białegostoku i Supraśla. Uczestnicy są dowożeni na zajęcia – codziennie przez 5 dni w tygodniu, 11 miesięcy w roku.

W dniu 7 czerwca 2022 r. w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Ogrodniczkach, odbyło się uroczyste otwarcie placówki po długo wyczekiwanym, przeprowadzonym  remoncie!

Wszystkie prace remontowe zostały wykonane w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.: „Program wyrównywania różnic między regionami w ramach obszaru „F” – w/w programu: przeciwdziałanie degradacji infrastruktury WTZ”.

Dzięki programowi, we wcześniejszych latach, mogliśmy zrobić nowy podjazd dla wózków, wymienić okna w całym budynku oraz odmalować dach. Tym razem na przełomie roku 2021/2022 przeprowadzono:

 1. Remont/modernizacja pomieszczeń sanitarnych
 2. Remont/modernizacja aneksu kuchennego w pracowni nauki czynności życia codziennego
 3. Remont/modernizacja instalacji elektrycznej w budynki WTZ łącznie z wymianą punktów świetlnych
 4. Zakupiono meble kuchenne, sprzęt AGD oraz inne wyposażenie aneksu kuchennego w pracowni nauki czynności życia codziennego
 5. Zakupiono stoły i krzesła oraz sprzęt RTV do pracowni czynności nauki życia codziennego

Wszystkie prace remontowe, modernizacyjne, zakupy wyposażenia i sprzętu zostały sfinansowane dzięki środkom finansowym:

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (80% łącznej kwoty remontu)
 • Urząd Miasta Białegostoku
 • Darowizny osób prywatnych (członkowie WTZ w Ogrodniczkach, rodziny itp.)
 • Środki Stowarzyszenia START

Prace zostały wykonane przy dużym zaangażowaniu Starostwa Powiatu Białostockiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

W spotkaniu uczestniczyli uczestnicy WTZ w Ogrodniczkach, rodzice i opiekunowie podopiecznych, kadra merytoryczna oraz zaproszeni goście:

 1. Pani Grażyna Bogdańska – dyrektor podlaskiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych
 2. Pani Małgorzata Różańska -Turycz – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 3. Pan Radosław Dobrowolski – Burmistrz Miasta Supraśl
 4. Pan Ryszard Rodzik – Prezes Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych „START”

W trakcie spotkania zaprezentowano rezultat remontu, w specjalnie przygotowanym pokazie multimedialnym, zaprezentowano jak wnętrze budynku wyglądało przed, a jak po remoncie. Po krótkiej prezentacji, podopieczni WTZ w Ogrodniczkach, zaserwowali potrawy specjalnie przygotowane na tę okazję. Nowe umiejętności gastronomiczne zostały nabyte przez uczestników, dzięki środkom przekazanym przez Urząd Miasta Białystok na przeprowadzenie warsztatów gastronomicznych w ramach podnoszenia kompetencji. Z relacji wynikało że wszystko oprócz ładnego wyglądu, również doskonale smakowało.

Remont umożliwił godne korzystanie z głównej części budynku. Co prawda zostały jeszcze gabinety do odremontowania, ale główne pomieszczenia, toalety i kuchnia zostały odremontowane. Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze.