Start Bialystok PSSON

ul. Włókiennicza 4, 15-465 Białystok

85 652 37 39

„Chcę być sprawniejszy, silniejszy, zdrowszy”

REHABILITACJA Z PROGRAMU „CHCĘ BYĆ SPRAWNIEJSZY, SILNIEJSZY, ZDROWSZY” NA LATA 2013-2015

Nasze stowarzyszenie realizuje projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pt. „Chcę być sprawniejszy, silniejszy, zdrowszy!”, z konkursu XI, na podstawie umowy nr ZZO/000064/10/D z dnia 11.06.2013r.

Beneficjentami są dzieci i młodzież niepełnosprawna z dysfunkcją intelektualną, narządu ruchu, wzroku, słuchu, oraz dzieci autystyczne.

Zajęcia są bezpłatne, aby wziąć w nich udział należy:

  • Posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
  • Dostarczyć aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach (zaświadczenie jest wystawiane przez lekarza, do którego należy się zgłosić obowiązkowo przed rozpoczęciem zajęć)*
  • Wypełnić deklarację członkowską dostępną w biurze naszego stowarzyszenia (składka członkowska wynosi 60zł rocznie – to nie jest opłata za udział w zajęciach)

*Zaświadczenie lekarskie można uzyskać po przebadaniu przez lekarza rehabilitanta – Dr. Marka Kurasza, który przyjmuje w każdy poniedziałek od godz. 15:00 do 18:00 (wizyta osobom które są już zapisane na zajęcia, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym – nr tel do uzyskania w siedzibie stowarzyszenia) w gabinecie rehabilitacyjnym przy ul. Witosa 25 w Białymstoku.

W ramach projektu realizowane są następujące zajęcia:

  1. Zajęcia na baseniezajęcia obowiązkowe dla każdego beneficjenta – każdy uczestnik ćwiczy średnio 2 razy w tygodniu po 45 min na: pływalni BOSiR ul. Stroma 1A (zajęcia dla dzieci i młodzieży potrafiących pływać z przeważającą dysfunkcją narządu ruchu), na pływalni DPS ul. Baranowicka 203 (zajęcia dla najmłodszych, oraz z dysfunkcjami intelektualnymi), lub na pływalni siłowni „Maniac Gym” ul. Warszawska 79A. Dodatkowo na basenach prowadzona jest odnowa biologiczna i masaże wodne (jacuzzi), z których korzystają wszyscy beneficjenci.
  2. Zajęcia masażu – zabiegi odbywają się w gabinecie Fundacji Rozwoju Sportu i Rehabilitacji przy ul. Witosa 25. Przed zabiegami każdy uczestnik zgłasza się do lekarza*. Na podstawie ustalonej diagnozy, lekarz ustala zabiegi i ich częstotliwość.
  3. Zajęcia z zakresu terapii integracji sensorycznej – przeznaczone dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją intelektualną (upośledzenie umysłowe, Zespół Downa, porażenie mózgowe, choroby psychiczne itp.). Zajęcia są przewidziane dla grupy 20-sto osobowej, którzy ćwiczą 1 raz w tygodniu po 60 minut. Zajęcia odbywają się w Gabinecie przy ul. Ogrodniczki 41.
  4. Terapia EEG-Biofeedback – zajęcia są przeznaczone dla grupy 40-sto osobowej z opóźnieniem rozwoju i upośledzeniem umysłowym, porażeniem mózgowym, autyzmem, Zespołem Aspegera, nadpobudliwością psychoruchową (ADHD), zaburzeniami zachowania, agresji i nadmiernym napięciem. Każdy uczestnik ćwiczy minimum 2 razy w tygodniu po 30 minut. Zajęcia są prowadzone w Gabinecie przy ul. Ogrodniczki 41.
  5. Zajęcia kinezyterapii, sportowe, aerobik, zajęcia równowagiobowiązkowe dla każdego beneficjenta projektu:
  • Zajęcia sportowe: gimnastyka korekcyjna prowadzona na salce dla najmłodszych uczestników, zajęcia na siłowni dla starszych. Wszystkie zajęcia prowadzone są na siłowni „Maniac Gym” przy ul. Warszawskiej 79A. Każdy uczestnik ćwiczy 1 raz na 2 tygodnie przez 60 min. Dodatkowo w każdą sobotę w Ośrodku Sportowo-Rehabilitacyjnym w Ogrodniczkach przy ul. Białostockiej 62, odbywają się zajęcia dostosowane do wieku, potrzeb i niepełnosprawności uczestników.
  • Zajęcia sportowe (w tym tenisa stołowego) dla osób upośledzonych umysłowo – prowadzone są w SOSW przy ul. Antoniuk Fabryczny 40. Każdy beneficjent z tej grupy ćwiczy 1 raz w tygodniu po 30 minut.

Po zakończeniu programu rehabilitacyjnego, zapraszamy wszystkich uczestników do przejścia do wybranej sekcji sportowej! Informacje odnośnie sekcji można znaleźć w zakładce działalność sportowa/sekcje sportowe.